Test vui

Dưới đây là danh sách các công cụ tính toán, và các bài test vui đã được chọn lọc, giúp bạn có thể dễ dàng tính toán ra các thông số sức khỏe của cơ thể, hoặc kiểm tra một số vấn đề sức khỏe một cách đơn giản và nhanh chóng tại nhà.

Lưu ý: có một số bài test chúng tôi sưu tập ở trên mạng, định nghĩa là test vui, nên chỉ mang tính tham khảo chứ không phải dùng để chẩn đoán bất kỳ một loại bệnh lý nào.