Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

Mời quý khách chọn Quận/Huyện để xem điểm bán gần nhất:

0. Huyện Đông Hải

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Hoà Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Hồng Dân

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Phước Long

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Vĩnh Lợi

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

1. Thành phố Bạc Liêu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Khai Minh23 Hà Huy Tập, Phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu0942432992

1. Thị xã Giá Rai

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.