Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Mời quý khách chọn Quận/Huyện để xem điểm bán gần nhất:

0. Huyện Bắc Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Bình Gia

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

1. Huyện Cao Lộc

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà Thuốc Vân Tước87 Văn Quan, Thị Trấn Đồng Đăng , Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn0384299193

2. Huyện Chi Lăng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hoàng ChungKiot 7 , chợ Đồng Mỏ, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn0979672184

3. Huyện Đình Lập

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 68Ngã Tư thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn0989374473

4. Huyện Hữu Lũng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thanh Hương76 Đường Chi Lăng, Thị Trấn, Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn0984487119

5. Huyện Lộc Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Số 2766 Đường Bờ Sông, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn0989930800

5. Huyện Tràng Định

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

5. Huyện Văn Lãng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

6. Huyện Văn Quan

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Tuấn MơKhu Phố Tâm Đức II, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn0348515365

7. Thành phố Lạng Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà Thuốc Hiền Phúc169 Đường Bắc Sơn, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn0945390488
Nhà Thuốc Gia Huy176 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn0987668588
Nhà Thuốc Huy Định52 A Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn0983960388