Sóc Trăng

Mời quý khách chọn Quận/Huyện để xem điểm bán gần nhất:

0. Huyện Châu Thành

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Cù Lao Dung

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Kế Sách

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Long Phú

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Mỹ Tú

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Mỹ Xuyên

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

0. Huyện Thạnh Trị

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

1. Huyện Trần Đề

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Ngọc GiàuẤp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng0939411877

2. Thành phố Sóc Trăng

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Vạn Hòa Đường202 Lý Thường Kiệt, Phường 4, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng0916565654
Nhà thuốc Anh Tuấn08-10 CMT8, Khu 2, Phường 1, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng0919939153

2. Thị xã Ngã Năm

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.

2. Thị xã Vĩnh Châu

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Hiện tại chưa có điểm bán hàng tại đây khu vực này.