Cikan với công thức 100% từ thảo dược, với nguồn nguyên liệu xanh- sạch từ Vùng nguyên liệu Hà Giang, cùng dây chuyền chiết xuất, sản xuất hiện tại; sản phẩm đã được nghiên cứu pha 3 tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội rất an toàn và không tương tác với các sản phẩm hay thuốc khác. Bạn hoàn toàn có thể dùng Cikan khi đang dùng sản phẩm hay thuốc điều trị bệnh lí kèm theo bạn nhé

Liên quan: