Cikan tiền đình dùng cho những trường hợp nào

TPBVSK Cikan Tiền đình dùng cho người bị thiểu năng tuần hoàn não có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình.